NẠP THẺ PT GAME
- Nhà Mạng: ( Vui lòng chọn đúng nhà mạng, nếu sai sẽ bị mất 100% giá trị thẻ nạp, Admin sẽ không chịu trách nhiệm )
- Mệnh Giá: ( Vui lòng chọn đúng mệnh giá, nếu sai sẽ bị mất 100% giá trị thẻ nạp, Admin sẽ không chịu trách nhiệm )
- Mã Thẻ:
- Seri Thẻ:

* Chú Ý: Nạp thành công, bạn vui lòng liên hệ với ADMIN và gửi số seri để được nạp nguyên bảo vào game.